สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดรายการพิเศษเนื่องในวันธรรมศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 22.00 – 24.00 น. ทางช่อง 9 MCOT HD  เพื่อรับบริจาคให้กับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดรายการพิเศษเนื่องในวันธรรมศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 22.00 – 24.00 น. ทางช่อง 9 MCOT HD  รับชมความเจริญก้าวหน้า การพัฒนา การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ติดตามกิจกรรมหลากหลายสุดพิเศษตลอดทั้งปีเพื่อประชาคมธรรมศาสตร์

ทั้งนี้คุณชาญกิจ ไตรรัตนานนท์ กรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมบริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท  ให้กับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมี คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ,  รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
คุณดารณี วัธนเวคิน เลขาธิการสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566