COCOCO เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุนจากสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย)

ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวเกษร ทรายคำ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และนางสาวพัฒรา ทัศจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและสารสนเทศ บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) หรือ COCOCO และนายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ให้การต้อนรับคณะนักลงทุนจากสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย) หรือ Thai VI พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักลงทุน สร้างความเชื่อมั่นในฐานะผู้นำผลิต-จำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวรายใหญ่ของไทย ที่กำลังเดินหน้าขยายอาณาจักรตามแผนการระดมทุน (IPO) ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) หรือ COCOCO จังหวัดราชบุรี