CPF ผู้นำธุรกิจอาหารของไทย ร่วมงาน“Anuga 2023” เยอรมนี  อาหารไทยสู่เวทีระดับโลก

ซีพีเอฟเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารชั้นนำที่มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารมากกว่า 7,800 รายจากทั่วโลกร่วมจัดแสดงนวัตกรรมอาหาร ในงาน ANUGA 2023

ซีพีเอฟนำเนื้อไก่สู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารเป็นครั้งแรกที่อาหารมาจากประเทศไทย ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในระดับความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของอาหารในอวกาศของ NASA แบรนด์ซีพีได้รับการรับรอง “มาตรฐานความปลอดภัยการบิน” เพื่อการส่งอาหารไทยไปยังนักบินอวกาศที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังได้ลงทุนใน 17 ประเทศ และขยายเครือข่ายในการนำเข้าและส่งออกวัตถุดิบคุณภาพไปยังกว่า 50 ประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็น “ครัวที่ยั่งยืนของโลก” ..การผลิตอาหารอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) และสนับสนุนเป้าหมายระดับโลกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์