“กรุงไทย” ผนึก “IBM” ตั้งบริษัทร่วมทุน ขับเคลื่อนธุรกิจหลัก สร้างการเติบโตที่ยั่งยืน

ธนาคารกรุงไทย และ IBM ประกาศความร่วมมือ ตั้งบริษัทร่วมทุน “IBM Digital Talent for Business” มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีให้ทัดเทียมนานาชาติ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจหลักของธนาคารให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยประกาศ ความร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ IBM ผู้ให้บริการและผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีระดับโลก โดยจัดตั้งบริษัท ร่วมทุน IBM Digital Talent for Business (IBMDT) เพื่อยกระดับด้านไอทีของธนาคารในทุกมิติ มุ่งเน้นไปที่ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การดำเนินงานด้านไอที และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของธนาคาร ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้

ความร่วมมือในครั้งนี้ ตอบโจทย์ธนาคารในด้านการเสริมสร้างทักษะพนักงาน ทั้งการ Upskill และ Reskill ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานในอนาคต ผ่านประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของ IBM รวมถึง การปรับวิธีการดำเนินงานต่างๆ ของส่วนงานไอที ทั้งสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด (KTCS) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีความรวดเร็ว และคล่องตัวยิ่งขึ้น ตลอดจน ยกระดับเทคโนโลยีต่างๆ ของธนาคารให้ทันสมัย และสนับสนุนการทำงานได้มากขึ้น เช่น การนำ AI มาใช้ในกระบวนการภายในของธนาคาร เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจหลักของธนาคารให้เติบโตอย่างยั่งยืน และตอบโจทย์ธุรกิจ ในอนาคต รวมถึงการส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าและคู่ค้าของธนาคาร

“ธนาคารได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากศักยภาพและความเชี่ยวชาญระดับโลกของ IBM ทั้งด้านเทคโนโลยีและทีมงานทักษะสูงจากหลากหลายวิชาชีพ มาทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะของพนักงาน และปรับปรุงรูปแบบการทำงานของธนาคารให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงการยกระดับโครงสร้างเทคโนโลยีของธนาคารให้ปลอดภัย มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพ รองรับการดำเนินธุรกิจธนาคารตามแผนงานในอนาคตที่จะมีการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมมากขึ้นและสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร พร้อมสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการแข่งขันด้านธุรกิจการเงินแบบครบวงจร (Universal Banking) และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจหลักของธนาคารให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง”

นางลูลา โมฮานตี (Mrs. Lula Mohanty) Managing Partner ของ IBM Consulting ภูมิภาค Asia Pacific กล่าวว่า IBMDT จะผสานความเชี่ยวชาญด้านไอที ความสามารถในการบริหารจัดการนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งประสบการณ์ของ IBM Consulting ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นจุดแข็งของ IBM ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกจากความสำเร็จในหลากหลายองค์กรที่ผ่านมา มาประสานกับวิธีการทำงานเฉพาะของ IBM ที่เรียกว่า IBM GarageTM โดยยึดแนวทางการทำงานภายใต้วัฒนธรรมของการ Co-Create แต่ยังคงความรวดเร็วในการดำเนินการ ในการสนับสนุนธนาคารอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ธนาคารต้องการ

ทั้งนี้ IBMDT จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับส่วนงานต่างๆ ภายในธนาคาร เพื่อพัฒนาชิ้นงานและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าธนาคารให้ได้ตรงจุดมากขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่ง IBM เอง ก็มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลายด้าน เข้ามาช่วย ในการทำงานของกระบวนการต่างๆ เพื่อลดระยะเวลาและต่อยอดให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้การจับมือกันเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับสัมพันธภาพอันดีระหว่างธนาคารกรุงไทย และ IBM ที่มีมายาวนานกว่า 30 ปี จากการทำงานร่วมกันที่ผ่านมาในการสนับสนุนธุรกิจหลักของธนาคาร และ IBM จะยังคงเดินหน้าในการสนับสนุนธนาคารอย่างเต็มความสามารถในการดำเนินธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจและเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็วต่อไป

ที่มา: ธนาคารกรุงไทย