ปันโปรนำร่องจัด Workshop สร้างสรรค์การตลาดออนไลน์ด้วย Content Creator ต่อยอดอาชีพให้กับชุมชนในงาน Air Asia Journey D Bootcamp 2023

อรวรรณ กิตติธนนิรันดร์ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท ปันโปรโมชั่น จำกัด กล่าวว่า “จากความตั้งใจของปันโปรที่ต้องการส่งมอบคุณค่าที่ตอบโจทย์ในทุกช่วงเวลาของชีวิตให้กับผู้คนมาโดยตลอดและได้ เล็งเห็นว่าปันโปรสามารถส่งเสริมทักษะต่อยอดสร้างอาชีพให้กับชุมชน Journey D ชุมชนตัวอย่าง ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ซึ่งแต่ละชุมชนได้เรียนรู้การสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์และการใช้ อุปกรณ์ในการสื่อสารเนื้อหาบนแพลต์ฟอร์มออนไลน์นอกจากนั้นเรายังช่วยเสริมทักษะในแง่มุมของการตลาดและ การสร้างแบรนด์ พร้อมทำความรู้จักกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในแต่ละแพลตฟอร์ม”

ซึ่งในครั้งนี้มีชุมชน Journey D ชุมชนตัวอย่างด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาร่วมงานถึง 12 ชุมชน ดังนี้

 1. ผาหมี จ.เชียงราย
 2. บ้านปง จ.เชียงใหม่
 3. บ้านมุงเหนือ จ.พิษณุโลก
 4. โคกเมือง จ.บุรีรัมย์5. เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
 5. พรหมโลก จ.นครศรีธรรมราช
 6. เกาะกลาง จ.กระบี่
 7. บางเทา จ.ภูเก็ต
 8. บ้านบางโรง จ.ภูเก็ต
 9. บ้านแขนน จ.ภูเก็ต
 10. เมืองเก่าภูเก็ต จ.ภูเก็ต
 11. บ้านกมลา จ.ภูเก็ต

นอกจากการร่วมเป็นหนึ่งพลังสำคัญในการส่งต่อความรู้แล้ว ปันโปรยังมีแผนผนึกกำลังกับสายการบินไทยแอร์ เอเชียเพื่อพัฒนาชุมชน Journey D ชุมชนตัวอย่างด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป “เพื่อทุกคนคือจุดหมายที่ดีที่สุด”