สุดทุกดอก ต้องรีบจัด กับเงินฝากประจำกรุงศรี เลือกฝากได้ 3 แบบตามใจคุณ

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ให้คุณเก็บเงินผ่านบัญชีเงินฝากประจำกับธนาคารกรุงศรี จะเลือกฝากสั้น หรือฝากยาว แบบไหนก็ได้ดอกเบี้ยสูง

  • แบบที่ 1 เลือกฝากเทอมสั้น เปิดบัญชีเงินฝากประจำ 7 เดือน รับดอกเบี้ยทุกเดือน อัตราดอกเบี้ย 1.65% ต่อปี ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท
  • แบบที่ 2 เลือกฝากเทอมยาว เปิดบัญชีเงินฝากประจำ 14 ดือน อัตราดอกเบี้ย 2.10% ต่อปี ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดการฝาก
  • แบบที่ 3 เปิดบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.75 % ต่อปี ได้ดอกเต็มๆ ไม่เสียภาษี ฝากขั้นต่ำเดือนละ 500 บาท และฝากเงินจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่เปิดบัญชีเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 24 เดือน สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

โดยสามารถเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป (เงื่อนไขการฝากเงินและอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น)

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krungsri.com/th/promotions/personal/time-deposit

*ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากสื่อต่าง ๆ ของธนาคาร

ที่มา: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา