กรุงศรี ฟินโนเวต นำ กองทุนฟินโนเวนเจอร์ ฟันด์ I เข้าลงทุนใน MFast สตาร์ทอัพแถวหน้าจากเวียดนาม

ฟินโนเวนเจอร์ ฟันด์ I (Finnoventure Fund I) บริหารโดย กรุงศรี ฟินโนเวต ประกาศเข้าลงทุนใน MFast สตาร์ทอัพชั้นนำผู้พัฒนาแพลตฟอร์มด้านเครือข่ายการขายในประเทศเวียดนาม ในรอบ Series A ร่วมกับผู้ลงทุนต่างชาติอีก 5 ราย โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมอยู่ที่ 6 ล้านเหรียญสหรัฐ

MFast เป็นสตาร์ทอัพแถวหน้าและเป็นที่รู้จักทั้งจากผู้บริโภคและองค์กรชั้นนำในประเทศเวียดนาม โดยมีเครือข่ายตัวแทนขายที่แข็งแกร่งกว่า 160,000 ราย กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทำให้สามารถเข้าถึงลูกค้าผู้บริโภคในกลุ่มเมืองรองในเวียดนามได้เป็นอย่างดี และสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม

นายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด กล่าวว่า “เวียดนามมีการจัดกลุ่มเมืองต่างๆ ออกเป็น tier ในแต่ละภูมิภาค ซึ่งกลุ่มเมืองรองในหลายพื้นที่อาจจะเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้ยากกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มหัวเมืองใหญ่ MFast เห็นโอกาสในส่วนนี้และได้เข้าไปพัฒนาแพลตฟอร์ม วางโครงสร้างในเรื่องเทคโนโลยี รวมทั้งเข้าไปให้ความรู้และฝึกอบรมตัวแทนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้กับลูกค้าที่ความต้องการและกระจายอยู่ในพื้นที่เมืองรองต่างๆ”

นายหลง พัน ธาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MFast กล่าวว่า “ท่ามกลางโลกที่เงินลงทุนในสตาร์ทอัพลดลง เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนรายใหม่อย่างกองทุนฟินโนเวนเจอร์ ฟันด์ ซึ่งบริหารโดย กรุงศรี ฟินโนเวต ทำให้การระดมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จและผ่านไปด้วยดี ก้าวต่อไปนับเป็นก้าวที่สำคัญของ MFast อีกครั้ง เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันจะเป็นการเดินหน้าตามแผนในการขยายธุรกิจของเราไปยังประเทศฟิลิปปินส์ในปี 2567 นี้ด้วย”

“MFast เป็นสตาร์ทอัพจากต่างประเทศรายแรกที่ ฟินโนเวนเจอร์ ฟันด์ I เข้าไปลงทุน การลงทุนครั้งนี้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน โดยเราเห็นศักยภาพและโอกาสเติบโตที่สูง ทั้งนี้ด้วยเครือข่ายที่แข็งแกร่งและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพันธมิตร ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศเวียดนาม ในจำนวนดังกล่าวยังรวมถึง SHB Finance บริษัทสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคในเครือกรุงศรีด้วย ทำให้ MFast สามารถปลดล็อคข้อกำจัดในเรื่องของการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้กับผู้บริโภคชาวเวียดนามได้ และ MFast กำลังขยายไปสู่ตลาดในประเทศฟิลิปปินส์อีกด้วย ทั้งนี้ เราเชื่อมั่นว่า การสร้างโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างเหมาะสมนั้น ไม่เพียงเป็นการส่งเสริมศักยภาพของคน แต่ยังเป็นช่วยส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจด้วย”

ปัจจุบัน ฟินโนเวนเจอร์ ฟันด์ I ลงทุนในสตาร์ทอัพทั้งสิ้นแล้ว 10 ราย มูลค่ารวมกว่า 600 ล้านบาท และมีแผนที่จะลงทุนในสตาร์ทอัพอีก 5-6 รายในปีนี้

ที่มา: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา