เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพัสดุผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมขนส่ง

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดอบรมในหัวข้อ “ขนส่งปลอดภัย ห่างไกลอาชญากรรม” เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในอุตสาหกรรมขนส่งในประเทศไทย ในด้านพัสดุผิดกฎหมาย การใช้อุตสาหกรรมขนส่งเป็นช่องทางทำผิดกฎหมาย และช่องทางการติดต่อหากพบการกระทำผิดกฎหมาย ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทย ให้กับผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนพนักงานขนส่งพัสดุ 

คุณคริสทีน ฟรานซิสก้า หัวหน้าฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย กล่าวว่า “เรามีนโยบายในการกำหนดประเภทของสินค้าต้องห้ามและสินค้าที่ถูกจำกัดอย่างชัดเจน (สามารถดูได้ที่เว็บไซต์) โดยถ่ายทอดนโยบายดังกล่าวให้กับพนักงานอยู่เสมอ การจัดอบรมจากหน่วยงานที่กำกับดูแลโดยตรง จึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงาน เกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติหากพบพัสดุผิดกฎหมายระหว่างกระบวนการขนส่ง เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับพนักงานและผู้ใช้บริการ” 

ด้าน พ.ต.อ.อดิศ เจริญสวัสดิ์ รองผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีที่ได้สนับสนุนโครงการของ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส การจัดอบรมดังกล่าวถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาจากการกระทำผิดกฎหมายแล้ว ยังสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยที่เกิดจากพัสดุผิดกฎหมายอีกด้วย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมิให้กลุ่มอาชญากรรมอาศัยช่องทางขนส่งพัสดุในการส่งสิ่งผิดกฎหมาย” 

พ.ต.อ.ยิ่งเทพ จันทรังษี ผู้กำกับการ ฝ่ายกฎหมายและวินัย กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กล่าวเสริมว่า “ในปัจจุบัน มีบุคคลแอบอ้างใช้บริการขนส่งเป็นหนึ่งในช่องทางการทำผิดกฎหมาย เป้าประสงค์หลักของการจัดอบรมในครั้งนี้โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ จึงเป็นเสมือนการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อเฝ้าระวังและร่วมกันสอดส่องดูแล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพนักงานขนส่ง รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างแท้จริง” 

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มการตระหนักรู้ในด้านกฎระเบียบและข้อบังคับ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการป้องกันพัสดุผิดกฎหมายมากขึ้น เพื่อสร้างสังคมไทยที่น่าอยู่ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 เกี่ยวกับ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ระดับโลก ทำธุรกิจให้บริการขนส่งพัสดุด่วน ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้รับความนิยมเป็นอย่างดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 ปัจจุบันมีเครือข่ายครอบคลุม 13 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย กัมพูชา สิงคโปร์ จีน ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เม็กซิโก บราซิล และอียิปต์ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ยึดมั่นในพันธกิจ “มุ่งเน้นที่ลูกค้า โดยมีประสิทธิภาพเป็นรากฐาน” โดยมุ่งให้บริการด้วยโซลูชันโลจิสติกส์แบบครบวงจร ผ่านโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายโลจิสติกส์ดิจิทัลที่มีความชาญฉลาด เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและคุณประโยชน์ทางโลจิสติกส์สู่สังคมโลก 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย ผ่านทาง

เว็บไซต์: www.jtexpress.co.th

เฟสบุ๊ค: J&T Express Thailand

อินสตาแกรม: @jntexpressth

ทวิตเตอร์: twitter.com/jntexpressth

ติ๊กต๊อก: @jntexpressth

และแอปพลิเคชัน J&T Thailand รวมถึงสอบถามข้อมูลผ่านทาง Call center ที่เบอร์ 1470   

ที่มา: เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส