JPARK ล่องใต้ให้ข้อมูลนักลงทุน จ.สุราษฎร์ธานี

นายสันติพล เจนวัฒนไพศาล (ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) “JPARK” ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการที่จอดรถ รับจ้างบริหารพื้นที่จอดรถ และให้คำปรึกษาและรับติดตั้งระบบบริหารที่จอดรถ พร้อมด้วย ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสุพล ค้าพลอยดี (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน นายภควัฒน์ ตุลยนิติกุล (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 110 ล้านหุ้น ณ โรงแรม วังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อเร็วๆ นี้